(βίντεο) Στην κοινή συνεδρίαση Ευρωκοινοβουλίου-Ελληνικής Βουλής: «Κοινό συμπέρασμα ότι υπάρχει μια καθαρή εικόνα αξιοσημείωτης προόδου της Ελλάδας, της οικονομίας της και των προοπτικών της»


Ομιλία του Αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας τοΥ ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για την Οικονομική και Νομισματική Πολιτική (ECON), ενώπιον των Επιτροπών Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Ελληνικής Βουλής.

«Κοινό συμπέρασμα είναι ότι υπάρχει μια καθαρή εικόνα αξιοσημείωτης προόδου της Ελλάδας, της οικονομίας της και των προοπτικών της.

Οι δυσκολίες δεν έχουν τελειώσει και οι στόχοι μας, είναι κοινοί στόχοι του ΕΚ και του Εθν Κοινοβουλίου: Επιτυχής ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. Γιατί πολύ απλά, Κανείς δεν θέλει τέταρτο μνημόνιο. Ούτε οι Ελλάδα ούτε οι δανειστές της.

Τα επόμενα δυο χρόνια, θα εξασφαλίσουν την επιτυχή έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς της άγριας επιτροπείας και την υπαγωγή της στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους ισχύοντες κανόνες, οι οποίοι ισχύουν εξίσου για όλα τα κράτη της Ευρωζώνης. Το Grexit έχει μπει οριστικά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας».

Ερώτηση προς την Κομισιόν: «Ποια μέτρα σχεδιάζει για να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων θα υλοποιηθεί, σύμφωνα και με τους στόχους της πρόσφατης έκθεσής της;»


PAPADIMOULIS, Dimitrios (GUE/NGL, GR)Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, με αφορμή πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν για την εμβάθυνση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης.

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η ευθύνες, η αλληλεγγύη, η μείωση και ο επιμερισμός του κινδύνου, είναι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν τα κράτη-μέλη όσον αφορά τόσο την νομισματική ένωση όσο και την τραπεζική ένωση.

Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Απάντηση Επιτρόπου Τίσεν για τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό και τη στήριξη ευπαθών ομάδων


Dimitris PAPADIMOULISΑπάντηση έδωσε η Επίτροπος της Κομισιόν, αρμόδια για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού., Μαριάν Τίσεν, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημ. Παπαδημούλης, αναφορικά με τον ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό και τη στήριξη ευπαθών ομάδων.

Η κα Τίσεν αναφέρει πως «ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε στις 26 Απριλίου , περιλαμβάνει αρχές για αξιοπρεπείς κατώτατους μισθούς και παροχές ελάχιστου εισοδήματος που διασφαλίζουν αξιοπρεπή διαβίωση. Μιλώντας στο συνέδριο για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων τον Ιανουάριο του 2017, ο Πρόεδρος κ. Juncker υπογράμμισε την υποστήριξη της Επιτροπής για τον κατώτατο μισθό και το ελάχιστο εισόδημα σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με αφετηρία τη ζώνη του ευρώ». Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Συνέντευξη στον ρ/σ «Βήμα FM»: «Το ζητούμενο για τη χώρα είναι να κερδίσει το στοίχημα της επιστροφής στην κανονικότητα»


PAPADIMOULIS, Dimitrios (GUE/NGL, GR)Μιλώντας σήμερα στον ρ/σ «Βήμα FM» (Δ. Νασόπουλο), ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, δήλωσε τα εξής: Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ερώτηση σε Κομισιόν σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας για την Κλιματική Αλλαγή μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ


Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, με αφορμή τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στην εφαρμογή της συμφωνίας των Παρισίων για την Κλιματική αλλαγή, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από αυτή.

Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ αποτελούν τη δεύτερη χώρα στον κόσμο με το μεγαλύτερο μερίδιο στη ρύπανση του πλανήτη, η υλοποίηση της Συμφωνίας δέχεται πλήγμα λόγω της αποχώρησής τους. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Απάντηση Επιτρόπου Τίσεν για την απασχόληση και την εργασιακή ανασφάλεια: «Η ελληνική οικονομία εμφανίζει σταδιακή βελτίωση»


Απάντηση έδωσε η αρμόδια Επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις, τις δεξιότητες και την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, Μαριάν Τίσεν, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την αύξηση της εργασιακής ανασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη λόγω της οικονομικής κρίσης.

Η κα Τίσεν αναφέρει πως «στην περίπτωση της Ελλάδας, η δύσκολη κοινωνική και οικονομική κατάσταση αποτελεί άμεση συνέπεια της σοβαρής οικονομικής κρίσης, καθώς και της κρίσης δημόσιου χρέους, οι οποίες με τη σειρά τους ανέκυψαν από προϋπάρχουσες διαρθρωτικές προκλήσεις». Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Oμιλία σε Ημερίδα των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών: «Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ριζική αλλαγή. Το ισχύον πλαίσιο της ΕΕ παράγει αύξηση των ανισοτήτων και φτώχεια»


Ομιλία απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, σε Ημερίδα των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών με τίτλο «Αναζητώντας δικαιοσύνη και ευημερία για το κοινό μας μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση -Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση: Διάλογος μεταξύ Θεολογίας, Οικονομίας και Πολιτικής», που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

Η Ημερίδα πραγματοποιήθηκε με αφορμή τη μελέτη που δημοσίευσε η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών και αναλύει της τρέχουσες αποτυχίες της παγκοσμιοποίησης και των οικονομικών πλαισίων, που προκλήθηκαν από την περιθωριοποίηση σημαντικών τμημάτων της κοινωνίας στο όνομα της κερδοφορίας. Με αυτόν τον τρόπο, οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες διευρύνθηκαν δραματικά σε παγκόσμια κλίμακα. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου