Ερώτηση σε Κομισιόν για την παροχή κινήτρων με στόχο τη συνέχιση της καλλιέργειας των αβελτίωτων φυτικών πληθυσμών


Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την καλλιέργεια αβελτίωτων φυτικών πληθυσμών, και την ανάγκη αναθεώρησης της οδηγίας για την εγγραφής τους στους Εθνικούς Καταλόγους των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με φόντο τη μείωση της καλλιέργειάς τους.

Ο Δημ. Παπαδημούλης επισημαίνει στην ερώτησή του ότι δέκα χρόνια μετά την εφαρμογή των σχετικών οδηγιών  «υπάρχει επαρκής εμπειρία σε ότι αφορά τα αποτελέσματα τους και η αναθεώρηση τους κρίνεται αναγκαία». «Οι οδηγίες προβλέπανε στα άρθρα 25 και 35 την αξιολόγησή τους μέχρι το 2013, όπου δεν πραγματοποιήθηκε. Μια τέτοια αναθεώρηση δεν πρέπει να περιμένει μια ευρύτερη αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στις βελτιωμένες ποικιλίες, αφού διαφέρουν δομικά από τους εγχώριους αβελτίωτους πληθυσμούς», συμπληρώνει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ερώτηση στην Κομισιόν: «Με ποιον τρόπο παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεων προς τη γερμανική οικονομία και ιδιαίτερα εκείνες που αφορούν στην αύξηση της ζήτησης και των επενδύσεων;»


Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με τις συστάσεις της Επιτροπής προς τη Γερμανία για το υπερβολικό πλεόνασμα καθώς και τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες λείπουν, ώστε να πάψει η Γερμανική οικονομία να αποτελεί παράγοντα αστάθειας για ολόκληρη την ευρωζώνη.

Ο Δημ. Παπαδημούλης επισημαίνει πως «η Γερμανία εξακολουθεί επί χρόνια να μην ευθυγραμμίζεται με τις συστάσεις της Επιτροπής». Ακόμη, προσθέτει: «Η έκθεση της Επιτροπής κάνει λόγο για μακροοικονομικές ανισορροπίες καθώς και για επιβράδυνση της κατανάλωσης και των επενδύσεων. Ταυτόχρονα, για δεσμεύσεις για μέτρα που θα τόνωναν τις εσωτερική ζήτηση και τις δημόσιες επενδύσεις, και που παίρνουν διαρκώς αναβολή με αποτέλεσμα να βρίσκονται κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης». Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ερώτηση σε Κομισιόν: «Μέσω ποιων χρηματοδοτικών προγραμμάτων θα διασφαλιστεί η ομαλή μείωση χρήσης ορυκτών καυσίμων και παράλληλα η ασφάλεια του εφοδιασμού;»


Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με τις δαπάνες των επτά ισχυρότερων χωρών του πλανήτη σε ορυκτά καύσιμα, τη μείωση της χρήσης τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Ο Δημ. Παπαδημούλης επισημαίνει ότι «σε έρευνα του Overseas Development Institute σε συνεργασία με άλλους φορείς ενόψει της επικείμενης συνάντησης των επτά ισχυρότερων χωρών του πλανήτη, αποκαλύφθηκε ότι οι χώρες αυτές δαπάνησαν τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια για ορυκτά καύσιμα εντός και έκτος των συνόρων τους, το 2015 και το 2016», και σημειώνει ότι «4 εκ των ισχυρότερων χωρών του κόσμου είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Απάντηση Μ. Τίσεν σε Δημ. Παπαδημούλη και Κων. Κούνεβα: «Η απασχόληση των νέων θα παραμείνει μεταξύ των κορυφαίων πρωτοβουλιών του μελλοντικού προϋπολογισμού της ΕΕ»


Παπαδημούλης ΚούνεβαΑπάντηση έδωσε η Κομισιόν, δια της Αρμόδιας Επιτρόπου της για θέματα Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, Μαριάν Τίσεν, στην ερώτηση που κατέθεσαν από κοινού ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, και η ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κωνσταντίνα Κούνεβα, αναφορικά με τον περιορισμό της νεανικής ανεργίας, και σε συνέχεια της υπερψήφισης από πλευράς Ε/Κ έκθεσης για την αξιολόγηση της προόδου των κρατών μελών επί της εφαρμογής της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ).

Στην γενικόλογη απάντησή της η Επίτροπος Τίσεν επισημαίνει ότι στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων στο μέλλον «εξέχοντα ρόλο θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν τα μέτρα για την κινητικότητα των νέων», αναφερόμενη στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, και σε προγράμματα όπως το Erasmus. Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ερώτηση σε Κομισιόν: «Τι μέτρα θα λάβει, ώστε να διασφαλίσει την προστασία της δημόσιας υγείας και των επαγγελμάτων υγείας;»


Ερώτηση προς την Κομισιόν κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης, αναφορικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων.

Ο Δημ. Παπαδημούλης επισημαίνει ότι «το σχέδιο οδηγίας φαίνεται να περιπλέκει τις διαδικασίες νομοθέτησης με τον εκ των προτέρων έλεγχο αναλογικότητας», καθώς «υφίσταται σημαντικός κίνδυνος υπέρμετρου γραφειοκρατικού φόρτου καθώς και τυχόν νομικών κολλημάτων κατά τη θέσπιση νομοθεσίας σε εθνικό επίπεδο», ενώ «παράλληλα η ρύθμιση αυτή ενδέχεται να παραβιάζει την αρχή της επικουρικότητας μεταφέροντας πολλές αρμοδιότητες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τα κράτη μέλη». Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Π. Μοσκοβισί σε Δ. Παπαδημούλη: «O φορολογικός συντελεστής εισοδήματος εταιρειών έχει κατά μέσο όρο μειωθεί από 23,8% το 2008 σε 21,9% το 2018. Ο δε συνολικός “πραγματικός μέσος φορολογικός συντελεστής” από 21,3% το 2008 σε 20,1% το 2017»


Απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του αρμοδίου Επιτρόπου της για θέματα Οικονομικών, Νομισματικών Υποθέσεων και Φορολογίας, Πιερ Μοσκοβισί, στην ερώτηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, σχετικά με τη σοβαρή μείωση των πραγματικών συντελεστών εταιρικού φόρου μετά την κρίση του 2008, που ανέδειξε έρευνα των Financial Times -ιδίως για τις πολυεθνικές του τεχνολογικού και του βιομηχανικού κλάδου.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Μοσκοβισί παραδέχεται ότι «σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο φορολογικός συντελεστής εισοδήματος εταιρειών έχει κατά μέσο όρο μειωθεί από 23,8 % το 2008 σε 21,9 % το 2018. Δεκαπέντε κράτη μέλη είχαν χαμηλότερα ποσοστά το 2018 σε σχέση με το 2008, τέσσερα είχαν υψηλότερα ποσοστά, ενώ τα ποσοστά των υπόλοιπων χωρών παρέμειναν αμετάβλητα. Ο φόρος εισοδήματος εταιρειών κυμάνθηκε κατά τα άλλα μεταξύ 10 % και 35 % σε ολόκληρη την ΕΕ». Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου

Ερώτηση προς Κομισιόν: «Πώς θα διασφαλιστεί ότι τα πράσινα ομόλογα δεν θα γίνονται όχημα κερδοσκοπίας από εκδότες πράσινων ομολόγων σε βάρος φορέων, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, τα οποία επενδύουν σε αυτά;»


Ερώτηση προς την Κομισιόν αναφορικά με τη διασφάλιση ότι τα πράσινα ομόλογα δεν θα μπορούν να γίνονται όχημα κερδοσκοπίας σε βάρος φορέων όπως συνταξιοδοτικά ταμεία, κατέθεσε ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαδημούλης.

Στην ερώτησή του ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει πως «τα πράσινα ομόλογα αποτελούν πηγή χρηματοδότησης και τμήμα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής», αλλά και ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρωταθλήτρια στην έκδοση τέτοιων ομολόγων, αφήνοντας πίσω τις ΗΠΑ και τις Ασιατικές χώρες». Ανάγνωση του υπολοίπου άρθρου