Δήλωση αριστερών ευρωβουλευτών & βουλευτών: «Οι πολιτικές της ΕΕ είχαν ολέθριες συνέπειες στις ζωές των πολιτών της»


gueLarge2Ευρωβουλευτές της Ευρωομάδας της Αριστεράς και βουλευτές κομμάτων εθνικών κοινοβουλίων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινοβουλευτικής Εβδομάδας, εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση καταδικάζοντας τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές της ΕΕ, οι οποίες μέχρι στιγμής «είχαν καταστροφικές συνέπειες στις ζωές πολλών πολιτών της».

Στην κοινή τους ανακοίνωση σημειώνουν πως «το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών στην ΕΕ αυξάνεται συνεχώς, συρρικνώνονται τα κοινωνικά δικαιώματα, η ανεργία (και ιδιαίτερα η νεανική ανεργία) παραμένει σε ψηλά επίπεδα και οι λαοί των κρατών-μελών υποβάλλονται στη φτώχεια και τη στασιμότητα».

Οι Ευρωβουλευτές που υπογράφουν την κοινή διακήρυξη χαιρετίζουν την αντίσταση των ευρωπαϊκών λαών -και ειδικότερα στις χώρες εκείνες που έχουν υποφέρει από την μονομερή λιτότητα- και καλούν σε υπέρ των πολιτών πολιτικές, όσον αφορά την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, οι οποίες θα αντικαθιστούσαν το υπάρχον πλαίσιο, την υπάρχουσα δομή και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του δημοσιονομικού πλαισίου».

Παρακάτω παρατίθεται αυτούσια η διακήρυξη με όλους τους υπογράφοντες στα ελληνικά και τα αγγλικά.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Οι οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν καταστροφικά αποτελέσματα για τις ζωές πολλών εκ των πολιτών της. Στο κέντρο αυτής της πολιτικής είναι το δημοσιονομικό σύμφωνο, η οικονομική διακυβέρνηση, η τραπεζική ένωση και το Ευρωπαϊκό εξάμηνο. Αυτές οι θεσμοθετημένες νεοφιλελεύθερες πολιτικές προσβάλλουν τη Δημοκρατία, επιτίθενται στα κοινωνικά δικαιώματα και υπονομεύουν την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, όπως φαίνεται και στην προσφυγική κρίση. Το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών στην ΕΕ διαρκώς αυξάνεται, τα κοινωνικά δικαιώματα συνεχώς συρρικνώνονται, η ανεργία (ειδικά η ανεργία των νέων) παραμένει σε υψηλά επίπεδα και οι πολίτες των κρατών-μελών βιώνουν την φτώχεια και την αποτελμάτωση.

Εμείς καλούμε σε μια διαδικασία για να αναστρέψουμε οποιαδήποτε προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερη οικονομική «ενσωμάτωση», στο πλαίσιο των πολιτικών της ΕΕ, στη δομή του δημοσιονομικού συμφώνου και της οικονομικής διακυβέρνησης, ώστε να κατευθυνθούμε σε πολιτικές κοινωνικής δικαιοσύνης, ανάπτυξης με κοινωνικά κριτήρια και κοινωνικής ισότητας. Θα πρέπει εναλλακτικές προτάσεις να ελαφρύνουν τα βάρη που έχουν επωμιστεί οι άνθρωποι από τις ισχύουσες δομικές μεταρρυθμίσεις. Η εσωτερική ζήτηση θα πρέπει να ανθίσει μέσω πραγματικών δημοσίων επενδύσεων, υψηλότερων μισθών, δυναμικότερων μισθολογικών διαπραγματεύσεων, συλλογικών διαπραγματεύσεων, καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής, καθώς και της προώθησης της βαθμιαίας φορολογίας. Η δημοκρατία θα πρέπει να ενισχυθεί, μέσα από την ενδυνάμωση του ρόλου τόσο των Εθνικών Κοινοβουλίων, όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επίσης μέσω μεγαλύτερης ευθύνης, διαφάνειας και ελέγχου των Ευρωπαϊκών Πολιτικών.

Καλούμε την ΕΕ και τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία της αναθεώρησης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020, ώστε επιτέλους να δεσμευθούν σε πολιτικές πραγματικής σύγκλισης, βασισμένης στην κοινωνική πρόοδο και στη διαφύλαξη και προώθηση των δυνατοτήτων κάθε χώρας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη αειφόρο χρήση φυσικών πηγών, στην προστασία του περιβάλλοντος, με στόχο την πραγματική οικονομική και κοινωνική συνοχή. Καλούμε για πολιτικές, οι οποίες δίνουν προσοχή στις ανάγκες ανάπτυξης κάθε κράτους-μέλους, μειώνοντας το κενό ανάπτυξης ανάμεσα στα κράτη-μέλη, όπως και τις υπάρχουσες οικονομικές, κοινωνικές και περιφερειακές ανισότητες.

Χαιρετίζουμε την όλο και μεγαλύτερη αντίσταση ενάντια στις πολιτικές λιτότητας από ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη (ειδικά σε αυτές τις χώρες, οι οποίες έχουν υποφέρει από τα προγράμματα λιτότητας – Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Κύπρος, Πορτογαλία), που καλούν σε κοινούς αγώνες ενάντια στη συνέχιση των νεοφιλελεύθερων πολιτικών, καθώς και προς ένα πλάνο προοδευτικής ανάπτυξης για όλους τους Ευρωπαίους.

Εμείς, οι υπογράφοντες, που συμμετείχαμε στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2016, στις 16 Φεβρουαρίου καλούμε σε υπέρ των πολιτών πολιτικές όσον αφορά την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον, οι οποίες θα αντικαθιστούσαν το υπάρχον πλαίσιο, την υπάρχουσα δομή και τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και του δημοσιονομικού πλαισίου».

Τη δήλωση υπογράφουν:

 Μέλη Εθνικών Κοινοβουλίων:

 -Σκεύη Κουκουμά Κούτρα (ΑΚΕΛ, Κύπρος)

 -Arthur (Tuur) Elzinga (Socialist Party, Ολλανδία)

 -Bastiaan Van Apeldoorn (Socialist Party, Ολλανδία)

 -Isabel Pires (Bloco de Esquerda, Πορτογαλία)

 -Alberto Montero Soler (Podemos, Ισπανία)

 -Τάσος Κουράκης (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα)

 -Νίκος Μανιός (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα)

 -Μάκης Μπαλαούρας (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα).

Μέλη Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:

 -Gabriele Zimmer (Die Linke, Γερμανία)

 -Δημήτρης Παπαδημούλης (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα)

 -Νεοκλής Συλικιώτης (ΑΚΕΛ, Κύπρος)

 -Marisa Matias (Bloco de Esquerda, Πορτογαλία)

 -Cornelia Ernst (Die Linke, Γερμανία)

 -Tania Gonzales Peñas (Podemos, Ισπανία)

 -Paloma Lopez Bermejo (Izquierda Plural, Ισπανία)

 -Liadh Ni Riada (Sinn Fein, Ιρλανδία)

 -Fabio De Masi (Die Linke, Γερμανία)

 -Κωνσταντίνα Κούνεβα (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα)

 -Στέλιος Κούλογλου (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα)

 -Κώστας Χρυσόγονος (ΣΥΡΙΖΑ, Ελλάδα).

Ακολουθεί η διακήρυξη στα αγγλικά:

Declaration following the European Semester Conference 2016

A group of GUE/NGL MEPs and Members of National Parliaments who participated in the European Semester Conference 2016 yesterday have released a declaration condemning the European Union’s current economic and fiscal policies, and calling for alternative policies.

The declaration states:

«The economic and fiscal policies of the European Union have had catastrophic effects on the lives of many of its citizens. At the core of these policies are the Fiscal Compact, the economic governance, the Banking Union and the European Semester. These institutionalise neoliberal policies, assault democracy, attack social rights and undermine European solidarity, as demonstrated during the current refugee crisis. The gap between the rich and poor in the EU is constantly increasing, social rights are being dismantled, unemployment (especially youth unemployment) remains at high levels and the people of the member states are being subordinated to poverty and stagnation.

We therefore call for a process to revoke any efforts for a deeper economic integration within the current EU policy framework, the structure of the Fiscal Compact and the economic governance, in order to move towards policies of social justice, social development and social equality. Alternatives to the current structural reforms must ease the huge burden imposed on the people. Domestic demand must be stimulated via real public investment, higher wages, stronger wage bargaining, stronger collective bargaining, combatting tax avoidance and tax evasion, and promotion of progressive taxation. Democracy must be strengthened through an increased role for the national parliaments and the European Parliament, also through greater accountability, transparency and supervision of European policies.

We call on the EU and member states to use the opportunity of the revision of the Multiannual Financial Framework 2014-2020 to finally commit to policies of real convergence, based on social progress and on the safeguarding and promotion of each country’s potential, job creation, sustainable use of natural resources and protection of the environment, with the goal of true economic and social cohesion. We call for policies that pay heed to the development needs of each member state, and reduce the development gap between member states as well as the existing economic, social and regional disparities.

We welcome the growing resistance against austerity programmes from people across Europe, (especially in those countries which have suffered from structural adjustment programmes – Greece, Ireland, Spain, Cyprus and Portugal), who are calling for the joint fight against neoliberal policies to continue, alongside a progressive development plan for all European citizens.

We, the undersigned, who participated in the European Semester Conference 2016 on February 16, call for a new set of pro-people economic, social and environmental policies, which would replace the current framework, structure and priorities of the European Semester and the Fiscal Compact».

The declaration has been signed by:

Members of National Parliaments:

-Skevi Koutra-Koukouma (AKEL, Cyprus)

-Arthur (Tuur) Elzinga (Socialist Party, Netherlands)

-Bastiaan Van Apeldoorn (Socialist Party, Netherlands)

-Isabel Pires (Bloco de Esquerda, Portugal)

-Alberto Montero Soler (Podemos, Spain)

-Anastasios Kourakis (SYRIZA, Greece)

-Nikolaos Manios (SYRIZA, Greece)

-Gerasimos Balaouras (SYRIZA, Greece).

Members of the European Parliament:

 -Gabriele Zimmer (Die Linke, Germany)

-Dimitrios Papadimoulis (SYRIZA, Greece)

-Neoklis Sylikiotis (AKEL, Cyprus)

-Marisa Matias (Bloco de Esquerda, Portugal)

-Cornelia Ernst (Die Linke, Germany)

-Tania Gonzales Peñas (PODEMOS, Spain)

-Paloma Lopez Bermejo (Izquierda Plural, Spain)

-Liadh Ní Riada (Sinn Fein, Ireland)

-Fabio De Masi (Die Linke, Germany)

-Kostadinka Kuneva (SYRIZA, Greece)

-Stelios Kouloglou (SYRIZA, Greece)

-Kostas Chrysogonos (SYRIZA, Greece).

Advertisements

Περί papadimoulis
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: